| 

αύξηση της διάρκειας ζωής των τροφίμων εντός ψυγείου