| 

μειωμένη κατανάλωση ρεύματος

  • Μύθοι στο πλύσιμο ρούχων που αυξάνουν την κατανάλωση νερού και ρεύματος
    Μπάνιο

    Μύθοι στο πλύσιμο ρούχων που αυξάνουν την κατανάλωση νερού και ρεύματος

        Με την πρόοδο που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στις τεχνολογίες των πλυντηρίων ρούχων, αλλά και στις “επιδόσεις” των απορρυπαντικών, ορισμένες συμβουλές που στο παρελθόν εξασφάλιζαν μειωμένη κατανάλωση σε ρεύμα και νερό κατά το πλύσιμο των ρούχων, σήμερα έχουν πια ξεπεραστεί. Έτσι, προκύπτει κάποιες φορές να πετυχαίνουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, να “φουσκώνουν”