| 

τι είναι οικονομικότερο το κλιματιστικό ή το πετρέλαιο