| 

γιατί να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία θερμού αέρα

  • Τι είναι ο φούρνος θερμού αέρα και πότε μπορώ να τον χρησιμοποιήσω
    Κουζίνα

    Τι είναι ο φούρνος θερμού αέρα και πότε μπορώ να τον χρησιμοποιήσω

      Μπορεί οι φούρνοι θερμού αέρα να υπάρχουν περίπου από το 1950, αλλά τους έβρισκε κανείς κυρίως σ’ επαγγελματικές κουζίνες, πριν βγουν για οικιακή χρήση, τόσο ξεχωριστά αρχικά (σε μικρές εκδόσεις φούρνων θερμού αέρα) ως και σε συνδυαστικούς φούρνους τελικά, συμβατικής λειτουργίας και θερμού αέρα. Αν είσαι τυχερός κι έχεις ένα σχετικά σύγχρονο φούρνο που