| 

μεταφορά δεδομένων μέσω 5G

  • Τι είναι το 5G και τι αλλαγές θα φέρει στη καθημερινότητά μας;
    MOBILE

    Τι είναι το 5G και τι αλλαγές θα φέρει στη καθημερινότητά μας;

      To 5G είναι η επόμενη γενιά της τεχνολογίας ευρυζωνικών κυψελοειδών δικτύων (broadband cellular network), που έρχεται για να προσφέρει σε smartphones κι άλλες συσκευές τις πιο υψηλές κι αξιόπιστες ταχύτητες από ποτέ. Τα δίκτυα 5G θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας του Internet of Things (ΙοΤ – Διαδίκτυο των Πραγμάτων) παρέχοντας την απαραίτητη