«Νέο Εξοικονομώ 2023»: Μετάβαση στην ενεργειακή αναβάθμιση

by Zikou Stella

Όλες οι προϋποθέσεις για να εντάξεις το σπίτι σου στο πρόγραμμα και να δεις τους λογαριασμούς ρεύματος να μειώνονται σημαντικά, αλλάζοντας παράλληλα την ποιότητα της καθημερινότητάς σου.

Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» αποτελεί μια επένδυση που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτό προκύπτει από τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στην κατοικία σου, οι οποίες έχουν στόχο την ενεργειακή της αναβάθμιση. Έτσι, επωφελείσαι από το μειωμένο κόστος, ενώ παράλληλα αυξάνεται σημαντικά και η αξία του ακινήτου σου.

Στις 12 Ιουνίου ανοίγει η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων (https://exoikonomo2023.gov.gr) και θα δέχεται αιτήσεις έως και τη 15η Σεπτεμβρίου 2023.

 

 

Τι προσφέρει το πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2023”;

Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

 

Σημαντική Σημείωση

Εφόσον η κατοικία κριθεί “Καταρχήν Επιλέξιμη”, θα πρέπει να υποβληθεί στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα;

Η κατοικία σου θα πρέπει:

 • Να χρησιμοποιείται ως κύρια.
 • Να είναι νόμιμη.
 • Εάν υπάρχουν αυθαίρετα, οφείλουν να τακτοποιηθούν και να έχει εξοφληθεί το πρόστιμο.
 • Να μη θεωρείται κατεδαφιστέα.
 • Να έχει οριστεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ, με βάση τα δεδομένα του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Τι μπορώ να αλλάξω με την επιδότηση;

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης, έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης).

Όλες οι παραπάνω εργασίες έχουν ένα ανώτατο όριο δαπάνης, το οποίο εξαρτάται από την ενεργειακή απόδοση. Θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο, ο οποίος έχει αναλάβει την μελέτη, προκειμένου να σας εξηγήσει και να ορίσει τον προϋπολογισμό για το έργο που έχετε επιλέξει.

 

 

Τι κριτήρια πρέπει να πληρώ για να συμμετάσχω;

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που διατηρούν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία. Επίσης ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο πρόγραμμα. Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης.

 

Πόσο είναι το ποσοστό επιδότησης;

Το ποσοστό επιδότησης καθορίζεται από την εισοδηματική κατηγορία και από το αν η κατοικία χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση ή παραχωρείται δωρεάν ή ενοικιάζεται. Τα ποσοστά επιδότησης που καλύπτονται είναι από 40% μέχρι και 75%.

 

Ποιες είναι οι εισοδηματικές κατηγορίες;

Ορίζονται 5 εισοδηματικές κατηγορίες:

 1. Ατομικό εισόδημα έως 5.000€  / οικογενειακό έως 10.000€
 2. Ατομικό εισόδημα από 5.000€ – 10.000€ / οικογενειακό από 10.000€ – 20.000€
 3. Ατομικό εισόδημα από 10.000€ – 20.000€ / οικογενειακό από 20.000€ – 30.000€
 4. Ατομικό εισόδημα από 20.000€ – 30.000€ / οικογενειακό από 30.000€ – 40.000€
 5. Ατομικό εισόδημα πάνω από 30.000€ / οικογενειακό πάνω από 40.000€

Το ποσοστό επιδότησης για την κάθε κατηγορία διαμορφώνεται ως εξής:

Κατηγορία 1: επιδότηση 75% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 65% για Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο Πρόσωπο / Ενοικίαση

Κατηγορία 2: επιδότηση 70 για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 60% για Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο Πρόσωπο / Ενοικίαση

Κατηγορία 3: επιδότηση 55% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 45% για Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο Πρόσωπο / Ενοικίαση

Κατηγορία 4: επιδότηση 45% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 40% για Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο Πρόσωπο / Ενοικίαση

Κατηγορία 5: επιδότηση 40% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 40% για Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο Πρόσωπο / Ενοικίαση

 

 

Τι δικαιολογητικά θα χρειαστείς;

 • Ένα δελτίο ταυτότητας του φυσικού προσώπου, το οποίο θα κάνει την αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα, ή το διαβατήριο.
 • Την οικοδομική άδεια για το κτήριο που κάνεις αίτηση ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί, όπως ένας λογαριασμός ρεύματος.
 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου που θα κάνει την αίτηση.
 • Το τελευταίο αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (Ε1), εάν και εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από το φυσικό πρόσωπο.
 • Ένα αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).
 • Σε περίπτωση που το σπίτι ενοικιάζεται ή παραχωρείται χωρίς κόστος, είναι απαραίτητο ένα αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακινήτων (Ε2), καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενοίκου, στο οποίο να αναγράφεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμοποιείται ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη.

Μπορείς να δεις ακόμη