Μάθε τα πάντα για το Πρόγραμμα ‘’Ανακυκλώνω-Αλλάζω συσκευή’’

by Aggeliki Tsoukana

Μάθε τα πάντα για το πρόγραμμα

Τι είναι το Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»;

Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά την αντικατάσταση παλιών, ενεργοβόρων συσκευών και συγκεκριμένα, κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών, με νέες συσκευές, φιλικές προς το περιβάλλον και πιο αποδοτικές ενεργειακά.
Για κάθε νέα συσκευή που επιχορηγείται, μία παλιά της ίδιας κατηγορίας ανακυκλώνεται, μέσα από ένα εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η παλιά συσκευή που θα δοθεί προς ανακύκλωση πρέπει να είναι άρτια, όπως μπορεί να επιβεβαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο πριν την απόσυρσή της. Η παλιά συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Πόσες συσκευές μπορώ να αποκτήσω με επιδότηση;

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης μπορεί να περιλαμβάνει έως και 3 συσκευές, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
-έως δύο (2) συσκευές της κατηγορίας 1 «Κλιματιστικά»
-έως μία (1) συσκευή της κατηγορίας 2 «Ψυγεία»
-έως μία (1) συσκευή της κατηγορίας 3 «Καταψύκτες»

Με την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης, παρέχεται η δυνατότητα επιδότησης για το σύνολο των δηλωθέντων συσκευών.

 

Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος;

Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη, τόσο για τα σπίτια. όσο και συνολικά για την εθνική οικονομία. Πρωταρχικός στόχος είναι η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα και κατ’ επέκταση η μείωση του ενεργειακού κόστους για το μέσο σπίτι. Μάλιστα, το πρόγραμμα αναμένεται να μειώσει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας, καθώς, αντικαθιστώντας παλιές ηλεκτρικές συσκευές και εξοικονομώντας ενέργεια, συμβάλλει ενεργά στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

 

Ποια είναι τα ποσά της επιδότησης;

Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι καταναλωτές για την αντικατάσταση των παλιών, ενεργοβόρων συσκευών τους διαμορφώνονται βάσει της εισοδηματικής κατηγορίας, καθώς και βάσει χαρακτηριστικών της συσκευής. Για παράδειγμα, στο τελικό ποσό επιδότησης για αντικατάσταση κλιματιστικού, θα παίζουν ρόλο και τα BTU που είναι η βασική μονάδα μέτρησης της ψυκτικής ισχύος ενός συστήματος κλιματισμού. Ενδεικτικά, τα μέσα ποσά των επιδοτήσεων για την αντικατάσταση συσκευών θα είναι:
-Κλιματιστικό: 300 ευρώ
-Ψυγείο: 300 ευρώ
-Καταψύκτης: 150 ευρώ

Ακολουθεί ο πίνακας με τα ακριβή ποσά επιδότησης:

 

Ποσοστό (%) ενίσχυσης επί της λιανικής τιμής πώλησης της συσκευής (όπως προκύπτει κατά τη στιγμή της αγοράς)
1η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου * 2η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου * 3η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου * 4η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου *
50% 45% 35% 30%
Μέγιστη ονομαστική αξία προ ΦΠΑ κάθε επιταγής (ανώτατο ποσό επιχορήγησης προ ΦΠΑ ανά περίπτωση) Κλιματισμός | 9.000 Btu/h 274,19 € 246,77 € 191,94 € 164,52 €
Κλιματισμός | 12.000 Btu/h 322,58 € 290,32 € 225,81 € 193,55 €
Κλιματισμός | 18.000 Btu/h 459,68 € 413,71 € 321,77 € 275,81 €
Κλιματισμός | 24.000 Btu/h 572,58 € 515,32 € 400,81 € 343,55 €
Ψυγεία 342,74 € 308,87 € 240,32 € 205,65 €
Καταψύκτες 181,45 € 163,71 € 127,42 € 108,87 €

Παράδειγμα: Ωφελούμενος της 1ης εισοδηματικής κατηγορίας που προμηθεύεται κλιματιστικό 9.000 Btu/h από τοπικό προμηθευτή μπορεί να επιχορηγηθεί με 274,19 €.

 

Πώς θα μάθω σε ποια εισοδηματική κατηγορία ανήκω;

Για να υπολογίσεις σε ποια κατηγορία ανήκεις, πρέπει να λάβεις υπόψιν το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ταυτίζεται με το ατομικό εισόδημα.

Ειδικότερα:
1η εισοδηματική κατηγορία: Ωφελούμενος με μέσο ετήσιο εισόδημα < 5.000€.
2η εισοδηματική κατηγορία: Ωφελούμενος με μέσο ετήσιο εισόδημα 5.000€ < 10.000€
3η εισοδηματική κατηγορία: Ωφελούμενος με μέσο ετήσιο εισόδημα 10.000€ < 20.000€
4η εισοδηματική κατηγορία: Ωφελούμενος με μέσο ετήσιο εισόδημα < 20.000€.

 

Πώς κάνω αίτηση για το πρόγραμμα;

Για τη συμμετοχή σου στο Πρόγραμμα, μπορείς να υποβάλλεις αίτηση χρηματοδότησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020, ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος https://allazosyskevi.gov.grΤι πρέπει να δηλώσω;

Θα χρειαστεί να δηλώσεις:
-τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας, όπου βρίσκονται οι συσκευές που θα αντικαταστήσεις
-τον αριθμό των συσκευών που θέλεις να αντικαταστήσεις, ανά κατηγορία
-την ύπαρξη ή μη μέλους ΑΜΕΑ στην οικογένεια, ώστε να γίνει η κατά περίπτωση διασταύρωση με στοιχεία του κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας
-έναν μοναδικό αριθμό κινητού τηλεφώνου, όπου θα σταλεί ένας κωδικός μίας χρήσης για να γίνει πιστοποίηση στοιχείων και ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί, αν εγκριθεί η αίτηση, για την αποστολή των κωδικών των επιταγών (vouchers), αλλά και για κάθε σχετική επικοινωνία με τον ωφελούμενο

 

 

Πώς θα προμηθευτώ τις καινούργιες μου συσκευές;

Μπορείς να πάρεις τις επιδοτούμενες συσκευές απευθείας από τα φυσικά και online καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών που προτιμάς. Τα καταστήματα είναι υπεύθυνα και για την παραλαβή των προς ανακύκλωση συσκευών από τον χώρο σου καθώς και για την προώθησή τους προς ανακύκλωση, μέσω του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

 

Μέχρι πότε μπορώ να κάνω την αίτηση;

Μπορείς να κάνεις την αίτησή σου από την Τρίτη 21/06/2022, μέχρι και την Τρίτη 08/07/2022 και ώρα 15:00 (καταληκτική προθεσμία). Μόλις περάσει η καταληκτική προθεσμία, ακολουθεί αξιολόγηση, κατάταξη των αιτήσεων και ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Ακολουθεί η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων και η έκδοση των επιταγών για τις αιτήσεις που έχουν εγκριθεί.

 

Μέχρι πότε μπορώ να αγοράσω τις νέες συσκευές;

Μπορείς να κάνεις αγορές με χρήση των επιταγών του προγράμματος και αντίστοιχα, να δώσεις τις συσκευές σου προς ανακύκλωση, μέχρι και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 (ορόσημο λήξης αγορών). Επιστροφές ή ακυρώσεις συναλλαγών στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιούνται έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 (ορόσημο λήξης μεταβατικής περιόδου). Εντός του ίδιου διαστήματος επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η αγορά νέων συσκευών (νέα εξαργύρωση) μόνο για τις επιταγές που ακυρώθηκαν μετά το ορόσημο λήξης αγορών (εντός της μεταβατικής περιόδου).

 

Τι γίνεται μόλις εγκριθεί η αίτησή μου;

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης και τη γνωστοποίηση τους, αν η αίτησή σου έχει εγκριθεί, προχωράς στην έκδοση των επιταγών (vouchers) που σου αναλογούν, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος.

Κάθε επιταγή:
-έχει ψηφιακή μορφή
-αφορά την αντικατάσταση μίας και μόνο συσκευής συγκεκριμένης κατηγορίας (αγορά νέας και ανακύκλωση παλιάς)
-συνδέεται με συγκεκριμένο ωφελούμενο και δε μεταβιβάζεται
-αφορά συγκεκριμένο ποσό (μέγιστη ονομαστική αξία και % επιχορήγησης)

Όλες οι επιταγές εκδίδονται ταυτόχρονα και εμφανίζονται στον λογαριασμό του ωφελούμενου στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, ενώ αποστέλλονται και μέσω SMS, στο επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

-Να τηρείς απαρέγκλιτα τους όρους του προγράμματος.
-Να υποβάλεις μία μόνο Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ με ακριβή και αληθή στοιχεία, η οποία να αφορά την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία σου.

-Να παραδώσεις μία συσκευή προς ανακύκλωση στον έμπορο από τον οποίο θα αγοράσεις τη νέα επιδοτούμενη συσκευή.
-Εφόσον αγοράσεις νέα συσκευή κλιματισμού με χρήση της επιταγής του προγράμματος, να βεβαιώσεις ότι αυτή θα εγκατασταθεί στην κατοικία που έχει καταγραφεί στην Αίτηση Χρηματοδότησης, ενώ η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένο τεχνικό εγκατάστασης συσκευών κλιματισμού.
-Να μην μεταβιβάσεις την επιταγή προς χρήση σε τρίτο πρόσωπο που δεν αφορά την κατοικία που αναγράφεται στην Αίτηση Χρηματοδότησης.
-Να μην λάβεις άλλη δημόσια επιχορήγηση που αφορά την αγορά της συγκεκριμένης συσκευής.
-Να αποφύγεις αθέμιτες πρακτικές και κάθε ενέργεια εκμετάλλευσης των όρων του προγράμματος, ενδεικτικά μέσω της διενέργειας εικονικών συναλλαγών.
-Να διατηρήσεις προς επίδειξη το σύνολο του κατά περίπτωση προβλεπόμενου υλικού τεκμηρίωσης που σχετίζεται με την αγορά έως το τέλος του προγράμματος.
-Να δεχθείς να υπαχθείς σε πιθανό προγραμματισμένο επιτόπιο έλεγχο από αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας τα αρμόδια όργανα και παρέχοντας κάθε αναγκαία σχετική πληροφορία.

Η μη τήρηση των παραπάνω όρων από τον ωφελούμενο αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα. Σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση βεβαιώνεται μετά την καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μην ξεχνάς ότι μπορείς να ενημερώνεσαι για το Πρόγραμμα μέσα από το δικτυακό τόπο του Προγράμματος: https://allazosyskevi.gov.gr και να επικοινωνείς με το γραφείο εξυπηρέτησης του Προγράμματος μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, για έξτρα πληροφόρηση.

 

Άνοιξε η πλατφόρμα δες εδώ αν είσαι δικαιούχος.

Μπορείς να δεις ακόμη