Νέο Εξοικονομώ: οι αλλαγές και τα κριτήρια που πρέπει να γνωρίζεις

by Aggeliki Tsoukana

 

 

Μέσα στις επόμενες ημέρες πιθανολογείται ότι θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα «Νέο Εξοικονομώ» από ιδιοκτήτες  ακινήτων που επιθυμούν να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους με στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Η διαδικασία αιτήσεων αναμένεται να διαρκέσει ένα μήνα και θα είναι ταυτόχρονη σε όλη την επικράτεια, ενώ αναμένεται να επωφεληθούν πάνω από 50.000 κατοικίες. Έμφαση θα δοθεί στα φτωχά νοικοκυριά και σε περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνει κάποιος την αίτηση είναι το ακίνητο να διαθέτει ηλεκτρονική ταυτότητα (η οποία θα επιδοτείται) και ενεργειακό πιστοποιητικό ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να ενισχυθεί η ψηφιοποίηση.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το “έτος αναφοράς” του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2020) και κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων σε επιλέξιμη κατοικία, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των δικαιούχων που να έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά από συναίνεση των υπολοίπων.

Ειδικά για τις περιπτώσεις που σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2020) η κατοικία α) ενοικιάζεται/παραχωρείται δωρεάν, β) είναι κενή, ή γ) δεν υπήρχε εμπράγματο δικαίωμα επικαρπίας ή πλήρους κυριότητας και έχει αποκτηθεί πρόσφατα, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνον ο πλήρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 632 εκατομμύρια ευρώ, η μέση εκτιμώμενη επιδότηση κυμαίνεται από 40 έως 75% της συνολικής δαπάνης, ενώ προβλέπεται και μπόνους 10 % για τις πολυκατοικίες, με στόχο να αναβαθμιστούν 38% περισσότερες κατοικίες συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος. Τη διαχείριση του προγράμματος αναλαμβάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

 

Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

 

Ποσοστά Επιχορήγησης:

Τα ποσοστά επιχορήγησης κλιμακώνονται ως εξής:

Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75%.

Από 5.000-10.000 ευρώ ατομικό και 10.000-20.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 70%.

Από 10.000-20.0000 ευρώ ατομικό και 20.000-30.0000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55%.

Από 20.000-30.0000 ευρώ ατομικό και 30.000-40.000 οικογενειακό, ποσοστό 45%.

Από 30.000-50.000 ευρώ ατομικό και 40.000-60.0000 οικογενειακό, ποσοστό 40%.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ιδιοκτήτες για την κύρια κατοικία τους ή για ενοικιασμένο σπίτι που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Σε αυτή την περίπτωση το ποσοστό επιδότησης είναι 40% ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδύσεων είναι 0,9 ευρώ ανά κιλοβατώρα εξοικονομούμενης ενέργειας ανά τετραγωνικό και 180 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο της οικίας (όποιο από τα δύο είναι μικρότερο). Σε κάθε περίπτωση όμως η ανώτατη δαπάνη είναι 28.000 ευρώ.

Η επιδότηση καλύπτει αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση ενεργειακών τζαμιών, συστήματα ψύξης, αναβάθμιση θέρμανσης, θερμομόνωση στο εξωτερικό του κτιρίου, ηλιακό θερμοσίφωνα, συστήματα σκίασης, αναβάθμιση φωτισμού με έξυπνα συστήματα και συσκευές διαχείρισης ενέργειας.

 

 

Τα κριτήρια επιλογής είναι:

Εισοδηματικά κριτήρια (Συντελεστές βαρύτητας)

 • Το ατομικά ή οικογενειακό εισόδημα (15%)

 

Κοινωνικά κριτήρια

 • Μονογονεϊκές οικογένειες (5%)
 • Το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων (5%)
 • ΑμΕΑ (5%)
 • Μακροχρόνια άνεργος (5%)

 

Ενεργειακά κριτήρια

 • Κόστος εκτιμώμενης εξοικονόμησης ενέργειας (50%)
 • Η παλαιότητα κατασκευής (3%)
 • Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (7%)
 • Η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση του ακινήτου (5%)

Οι υπαγωγές στο πρόγραμμα πραγματοποιούνται, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά νομό, με βάση τη σειρά κατάταξης που έχει προκύψει από τη συγκριτική αξιολόγηση.

 

Οι διαφορές με τα προηγούμενα «εξοικονομώ»

 • Εισάγονται κριτήρια αξιολόγησης ενεργειακά, οικονομικά και κοινωνικά και καταργείται η χρονική ιεράρχηση υποβολής αιτήσεων.
 • Για πρώτη φορά εισάγεται το κριτήριο των βαθμοημερών, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή.
 • Εισάγονται για πρώτη φορά κοινωνικά κριτήρια για ΑμΕΑ, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες, που αποτελούν το 21% του ποσοστού μοριοδότησης, το σημαντικότερο όμως κριτήριο είναι η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Εκτιμάται ότι θα υπάρξει ενεργειακή αναβάθμιση σε 50.000 νοικοκυριά, όταν στα προηγούμενα προγράμματα ήταν 40.000.
 • Οι αιτήσεις για αποκλειστικές παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους σε πολυκατοικίες, καταργούνται.
 • Για πρώτη φορά δημιουργείται λίστα επιλαχόντων ώστε να διασφαλιστεί η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων.
 • Περιορίζεται ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο, σε μια αίτηση.

Το «Νέο Εξοικονομώ» στοχεύει να αναβαθμίσει ενεργειακά εκατοντάδες χιλιάδες κτίρια μέσα στην επόμενη πενταετία, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου, βελτιώνοντας έτσι τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

 

*Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες έχουν αντληθεί από την προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να τροποποιηθούν με τη δημοσίευση του τελικού οδηγού που αναμένεται σύντομα

Μπορείς να δεις ακόμη