| 

Κινούμαι ηλεκτρικά

  • “Κινούμαι Ηλεκτρικά” με Ηλεκτρικό Ποδήλατο
    OUTDOOR

    “Κινούμαι Ηλεκτρικά” με Ηλεκτρικό Ποδήλατο

        Τα ηλεκτρικά ποδήλατα περιλαμβάνονται στα ηλεκτρικά οχήματα που επιδοτούνται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ». Για τα φυσικά πρόσωπα, μέσω της δράσης ως οικολογικό bonus για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου, δίνεται ποσοστό 40% επί της αξίας και με μέγιστο ποσό τα 800 ευρώ. Ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται επιπλέον