Τι είναι το Net Metering και γιατί να το επιλέξω;

by Zikou Stella

Με τις τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια να αυξάνονται συνεχώς, εύλογα τα νοικοκυριά στρέφονται στα φωτοβολταϊκά συστήματα ολοένα και περισσότερο. Τελευταία ακούς για το Net Metering αλλά δεν έχεις καταλάβει τι ακριβώς είναι; Αναρωτιέσαι γιατί το επιλέγουν τόσο οι οικιακοί καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις; Μα, φυσικά, επειδή πρόκειται για έναν από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων και ενέργειας.

 

Τι είναι το Net Metering;

Σε απλή μετάφραση είναι η αυτοπαραγωγή ρεύματος. Η δυνατότητα, δηλαδή, να παράγεις μόνος σου το δικό σου ρεύμα. Πρόκειται, ουσιαστικά, για τον συμψηφισμό παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας και εφαρμόζεται κυρίως στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Το Net Metering σου επιτρέπει να καλύψεις ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που καταναλώνεις και την ίδια στιγμή μπορείς να χρησιμοποιήσεις το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό σου σύστημα. Η ορολογία “Net” προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μια ορισμένη χρονική περίοδο. Η περίοδος αυτή είναι, συνήθως, ο κάθε κύκλος καταμέτρησης και τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Αν υπάρχει περίσσευμα ενέργειας, αυτή δεν χάνεται για σένα, αλλά συμψηφίζεται για μια ορισμένη χρονική περίοδο, οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση.

 

 

Πώς λειτουργεί

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της κύριας λειτουργίας του είναι ότι η ενέργεια που δεν καταναλώνεται, δεν χάνεται. Όλη η παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος Net Metering θα διοχετεύεται στη ζήτησή σου. Όταν “περισσεύει” η ενέργεια του φωτοβολταϊκού, θα αποθηκεύεται έμμεσα στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, ώστε να καταναλωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. H ενέργεια που αντλήθηκε από το δίκτυο, όταν δεν επαρκεί η ενέργεια του φωτοβολταϊκού, θα συμψηφίζεται με την ενέργεια που αποθηκεύτηκε σε αυτό και έτσι θα χρεώνεσαι μόνο με τη διαφορά.

 

 

Net Metering με μπαταρία

Σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα βασικό ρόλο παίζουν οι μπαταρίες ή αλλιώς συσσωρευτές. Κατά τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος με μπαταρία, η παραγόμενη από τον φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργεια διοχετεύεται πρωταρχικά στις καταναλώσεις σου. Ενδεχόμενη πιθανή περίσσεια παραγωγής διοχετεύεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα αποθήκευσης ως την πλήρωση αυτού και δευτερευόντως μπορεί η διαθέσιμη ενέργεια του φωτοβολταϊκού να εγχέεται στο δίκτυο. Σε περιόδους που η παραγόμενη από τον φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργεια δεν επαρκεί για την κάλυψη των καταναλώσεων σου, αυτές καλύπτονται πρωταρχικά με εκφόρτισή του. Έτσι, οι ανάγκες σου καλύπτονται κατά προτεραιότητα από την παραγωγή του φωτοβολταϊκού, εν συνεχεία από την μπαταρία και η τελευταία επιλογή είναι η απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο.

 

 

Τι είναι το net metering με μπαταρία;

Πρόκειται για ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει συσσωρευτές. Σε ένα σύστημα αυτοπαραγωγής, οι μπαταρίες, αποθηκεύουν κατά τη διάρκεια της μέρας την πλεονάζουσα ενέργεια του φωτοβολταϊκού, αποδίδοντάς την πίσω κατά τις νυχτερινές ώρες. Η λειτουργία αυτή μειώνει την επιστρεφόμενη ενέργεια στο δίκτυο κατά την ημέρα, μειώνοντας έτσι και το κόστος χρήσης δικτύου αναλογικά, ενώ παράλληλα βοηθάει και το δημόσιο δίκτυο να είναι πολύ πιο ευσταθές.
Το κυριότερο πλεονέκτημα του net metering με μπαταρίες είναι ότι η βασική του λειτουργία, μειώνει τις χρεώσεις. Παράλληλα, μειώνεται και η ενέργεια που καταναλώνεις από το δημόσιο δίκτυο ενώ αυξάνεις την ιδιοκατανάλωση της ενέργειας που παράγουν τα φωτοβολταϊκά.

 

 

Γιατί να το επιλέξεις

  • Μειώνεις σε πολύ μεγάλο βαθμό τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου ρεύματος για τουλάχιστον 25 χρόνια που είναι η διάρκεια της σύμβασης.
  • Καλύπτεις ένα σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών σου με χαμηλό κόστος λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου ακόμα και αυτού της θέρμανσης και απαλλάσσεσαι από ενεργειακές εξαρτήσεις και διακυμάνσεις κόστους. Εκμεταλλεύεσαι αυτή την αστείρευτη πηγή ενέργειας και τη χρησιμοποιείς για τα πάντα στην καθημερινότητά σου.
  • Η αδειοδοτική διαδικασία που απαιτείται για τη διασύνδεση με το δίκτυο ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι πολύ απλή και πλέον γρήγορη. Η τοποθέτηση, επίσης των πάνελ είναι εξίσου εύκολη και μπορεί να γίνει σε στέγη, δώμα, έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
  • Μειώνεις σημαντικά τις εκπομπές CO2, αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αφού η επιλογή του Net Metering είναι μια «πράσινη» επιλογή.

Μπορείς να δεις ακόμη