Πώς αποσύρω τις παλιές μου συσκευές μέσω του Προγράμματος;

by Aggeliki Tsoukana

Πώς αποσύρω τις παλιές μου συσκευές μέσω του Προγράμματος;
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδότηση και την απόκτηση νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι η απόσυρση προς ανακύκλωση μίας παλιάς που ανήκει στην ίδια κατηγορία με την επιχορηγούμενη. Για τους σκοπούς του Προγράμματος, επιτρέπεται η επιχορήγηση κλιματιστικού προς αντικατάσταση παλιού κλιματιστικού και ψυγείου ή καταψύκτη προς αντικατάσταση παλιού ψυγείου ή καταψύκτη.

Οι συσκευές προς ανακύκλωση πρέπει να είναι άρτιες, όπως μπορεί να επιβεβαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο πριν την απόσυρσή τους. Πριν την αντικατάστασή τους, θα πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες στην κατοικία που έχει δηλωθεί στην αίτηση χρηματοδότησης.

Η παράδοση γίνεται πάντοτε στον έμπορο λιανικής από τον οποίο θα γίνει ή έχει ήδη γίνει η αγορά της νέας επιδοτούμενης συσκευής.

Ο ωφελούμενος παραδίδει την παλιά συσκευή προς ανακύκλωση σε συνεργείο ή σε συνεργάτη του εμπόρου λιανικής, που την παραλαμβάνει από την οικία του. Η παραλαβή μπορεί να γίνει τη στιγμή της παράδοσης της νέας συσκευής ή σε χωριστή επίσκεψη. Εναλλακτικά, κατευθείαν σε εγκατάσταση (κατάστημα, αποθήκη) του εμπόρου λιανικής, όταν η μεταφορά προς τον χώρο γίνεται με ευθύνη του ωφελούμενου.

Τα κόστη μεταφοράς, τοποθέτησης, συλλογής κλπ. δεν είναι επιλέξιμα προς επιχορήγηση. Η επιλογή της χρονικής στιγμής και του σημείου παράδοσης-παραλαβής της προς ανακύκλωση συσκευής εξαρτάται από τη συμφωνία που θα κάνουν τα δύο μέρη και δεν αφορά το Πρόγραμμα.

Στην περίπτωση των κλιματιστικών, πριν το ορόσημο παράδοσης στον έμπορο, παρεμβάλλεται υποχρεωτικά πιστοποιημένος τεχνικός εγκατάστασης συσκευών κλιματισμού. Στην περίπτωση των ψυγείων και των καταψυκτών, δεν απαιτείται η μεσολάβηση εξειδικευμένου τεχνικού. Στην περίπτωση αυτή, ο έμπορος είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευή προς απόσυρση είναι άρτια και ότι έχει τύπο (ενεργειακή σήμανση) που είναι επιλέξιμος προς ανακύκλωση.

 

Για τα κλιματιστικά:

1.Γίνονται δεκτές προς ανακύκλωση παΛιές συσκευές που φέρουν τα κάτωθι ψυκτικά υγρά:

(α) R22

(β) R407C

(γ) R410A

2. Η απεγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο τεχνικό εγκατάστασης συσκευών κλιματισμού.

 

Για τα ψυγεία και τους καταψύκτες:

  1. Γίνονται δεκτές προς ανακύκλωση παλιές συσκευές που φέρουν σήμανση σύμφωνα με τις κάτωθι ενεργειακές οδηγίες:

(α) 92/75/22.09.92, με εφαρμογή από το 1993

(β) 94/2/21.01.94, με εφαρμογή από το 1995

(γ) 1060/2010/28.09.10, με εφαρμογή από 30/11/2011

 

Άνοιξε η πλατφόρμα δες εδώ αν είσαι δικαιούχος.

Μπορείς να δεις ακόμη