Πώς λειτουργεί το κλιματιστικό σε ακραίες καιρικές συνθήκες

 

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κι η υγρασία αυξάνεται, οι καιρικές συνθήκες γίνονται ακραίες κι επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία όλων των συσκευών θέρμανσης που χρησιμοποιούμε. Αυτό έχει επιπτώσεις και στη λειτουργία του κλιματιστικού, αφού για να προσαρμόσουμε τη θερμοκρασία στο χώρο μας αυξάνουμε τη χρήση του. Για να αποφύγουμε πιθανά προβλήματα που ίσως αντιμετωπίσουμε με το air condition καλό είναι να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι για τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του, αλλά και ποιες ενδείξεις μας προετοιμάζουν πιθανή βλάβη.

 

Πτώση απόδοσης

Γίνεται άμεσα αντιληπτή το χειμώνα, όπου στο 90% των περιπτώσεων, η θερμική απόδοση είναι οριακή για τους χώρους που επιθυμούμε να καλύψουμε.

 

Συχνές αποψύξεις (defrost)

Η εξωτερική μονάδα λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών παγώνει με αποτέλεσμα να ενεργοποιείται αρκετά συχνά η διαδικασία «defrost» κατά τη διάρκεια της οποίας, η παροχή της θέρμανσης από την εσωτερική μονάδα σταματάει για 10 περίπου λεπτά.

 

Διαρροή στην εξωτερική μονάδα

 

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της απόψυξης (defrost) ποσότητες πάγου που έχουν συσσωρευτεί στην εξωτερική μονάδα λιώνουν απότομα με αποτέλεσμα να σημειώνεται διαρροή από διάφορα σημεία εκτός της αποχέτευσης. Αυτό συμβαίνει κι όταν συγκεντρωθεί πάγος στην ίδια την αποχέτευση.

 

 

Θόρυβος στη μονάδα

Οι βεβαρημένες συνθήκες λειτουργίας (αυξημένη χρήση, συχνά defrost κ.ά.) των κλιματιστικών επιφέρει μεγάλες αυξομειώσεις στις στροφές λειτουργίας των συμπιεστών (inverter). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κάποιες φορές, να ακούγονται ανεπιθύμητοι θόρυβοι από διάφορα σημεία της μονάδας.

 

 

Διακοπή παροχής θερμού αέρα

Κατά τη λειτουργία της θέρμανσης, όταν η θερμοκρασία της εσωτερικής συσκευής πέσει κάτω από κάποια επίπεδα, η λειτουργία του ανεμιστήρα διακόπτεται αυτόματα μέχρι να ανέβει ξανά στο επιθυμητό επίπεδο.

 

 

Οι δυσλειτουργίες αυτές είναι απολύτως φυσιολογικές κι οφείλονται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Παρατηρούνται σε κάθε συσκευή και δεν είναι εφικτό να αποφευχθούν αφού δεν προκαλούνται από κάποιο λάθος της αρχικής εγκατάστασης και δεν σχετίζονται με την ποιότητα της συσκευής. Μόλις ομαλοποιηθούν οι ακραίες καιρικές συνθήκες η συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία της.

 

 

 

Συμβουλές για τη βέλτιστη λειτουργία κι απόδοση του κλιματιστικού

  1. Η θερμοκρασία σε εσωτερικούς χώρους, ιδανικά, πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 20-25°C
  2. Η διαδικασία της απόψυξης (defrost) δεν πρέπει να διακόπτεται. Προσέχουμε να μην απενεργοποιήσουμε το κλιματιστικό πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία.
  3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη πηγή θέρμανσης και χρειαστεί να λείψουμε για κάποιες ώρες από το σπίτι, καλό είναι να μην κλείσουμε το κλιματιστικό. Μπορούμε να χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία στους 16-18°C, ώστε να διατηρείται μία μέτρια θερμοκρασία και να μην παγώσει ο χώρος.
  4. Σε περιβάλλον με ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές, επιλέγουμε χαμηλή, ή μεσαία ταχύτητα παροχής του αέρα. Θα είναι πιο ζεστός και το κλιματιστικό θα κάνει λιγότερες αποψύξεις.
  5. Φροντίζουμε τα φίλτρα του κλιματιστικού να είναι καθαρά, να γίνεται τακτικά συντήρηση και να μην αναβάλλουμε τον ετήσιο έλεγχο-συντήρηση από εξειδικευμένο πιστοποιημένο προσωπικό.
  6. Εάν στο χώρο παρατηρείται απώλεια θερμότητας ή η θερμική ικανότητα του κλιματιστικού είναι οριακή, μπορούμε για το μικρό χρονικό διάστημα των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών να υποβοηθήσουμε το χώρο και μ’ ένα πρόσθετο θερμαντικό μέσο.

 

 

Μπορείς να δεις ακόμη