Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ενεργειακή σήμανση στις επαγγελματικές συσκευές ψύξης

by Zikou Stella

Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι για να μειώσετε τα λειτουργικά κόστη ή και το οικολογικό αποτύπωμα της επιχείρησής σας. Κάποιοι σχετίζονται με αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, όπως π.χ. τις ώρες που αξιοποιείται ο κλιματισμός σε έναν επαγγελματικό χώρο και κάποιοι έχουν να κάνουν με βασικές παρεμβάσεις στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε με τη βοήθεια της ενεργειακής σήμανσης.

 

Το ενεργειακό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1944 όπου και αναπτύχθηκε αρχικά, έχει βοηθήσει τους κατασκευαστές να εντοπίζουν εύκολα την ενεργειακή απόδοση των συσκευών τους, δίνοντας τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να προχωρήσουν σε μια ανάλογη αγορά.

Δεδομένου ότι η ψύξη είναι συνήθως ενεργοποιημένη 24 ώρες το 24ωρο, η εύρεση της κατάλληλης συσκευής μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση του κόστους λειτουργίας στο ελάχιστο δυνατό και να συμβάλλει σε μια κερδοφόρα και βιώσιμη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Στη συνέχεια του άρθρου, θα αναλύσουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ενεργειακή σήμανση και τη χρησιμότητά της.

 

 

Τι είναι ενεργειακή σήμανση

Η ενεργειακή σήμανση είναι μια ετικέτα που υπάρχει τόσο στο προϊόν όσο και στη συσκευασία του και εμφανίζει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση μιας συσκευής. Το 2016 εισήχθη η πρώτη οδηγία για την ενεργειακή σήμανση για τον επαγγελματικό εξοπλισμό εστίασης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής ψύξης.

Οι απαιτήσεις για τις επαγγελματικές συσκευές ψύξης βασίζονται σε αυτές που ορίζονται στην Οδηγία της ΕΕ για την Ενεργειακή Σήμανση, που αποτελεί μέρος της European Ecodesign Directive (Ευρωπαϊκής Οδηγίας) για τον οικολογικό σχεδιασμό και καλύπτουν Ψυγεία θαλάμους και Ψυγεία πάγκους.

 

Πώς να διαβάζετε τις ετικέτες ενέργειας των επαγγελματικών ψυγείων

Η ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ για τις επαγγελματικές συσκευές ψύξης εμφανίζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται οι επαγγελματίες της εστίασης για να καθορίσουν την ενεργειακή απόδοση του εν λόγω προϊόντος.

Εκτός από τα στοιχεία αναφοράς προϊόντος και κατασκευαστή, η ετικέτα περιλαμβάνει την Ενεργειακή κλάση, την ετήσια κατανάλωση ενέργειας, την καθαρή χωρητικότητα αποθήκευσης και την Κλιματική Κλάση.

Ένας βασικός παράγοντας διαφοροποίησης μεταξύ οικιακών και επαγγελματικών συσκευών ψύξης είναι το γεγονός ότι οι οικιακές ενεργειακές ετικέτες περιγράφουν λεπτομερώς τον θόρυβο (dB). Αξίζει να αναφερθεί ότι μια οικιακή συσκευή δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται σε επαγγελματικό περιβάλλον. Κάτι τέτοιο είναι πιθανό όχι μόνο να ακυρώσει την εγγύηση, αλλά να αυξήσει τόσο το λειτουργικό κόστος όσο και την πιθανότητα αστοχίας του προϊόντος.

Η ενεργειακή κλάση είναι ο γενικός δείκτης της ενεργειακής απόδοσης μιας συσκευής. Σύμφωνα με το ενεργειακό σήμα της ΕΕ, οι επαγγελματικές συσκευές ψύξης βαθμολογούνται από A έως G, με βάση τα πρότυπα ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης. Το A είναι το πιο αποτελεσματικό και το G το λιγότερο.

 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος)

Στην ενεργειακή σήμανση αναφέρεται και η αναμενόμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας της συσκευής. Αυτά τα δεδομένα μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν για να βοηθήσουν τους χειριστές να υπολογίσουν το προβλεπόμενο κόστος λειτουργίας πολλαπλασιάζοντας τις kWh με το κόστος τους από τον πάροχο.

 

Χωρητικότητα αποθήκευσης

Η μέγιστη χωρητικότητα ενός επαγγελματικού ψυγείο (y) ή καθαρός όγκος (L) μιας συσκευής αποτελεί εξίσου σημαντική μέτρηση. Η υπερφόρτωση ενός επαγγελματικού ψυγείου ή καταψύκτη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κακή ροή αέρα γύρω από τα προϊόντα που είναι αποθηκευμένα μέσα, προκαλώντας ενδεχομένως την πιο γρήγορη αλλοίωση. Ως εκ τούτου, οι χειριστές πρέπει να διασφαλίζουν ότι επενδύουν σε επαγγελματική ψύξη με αρκετή χωρητικότητα για την ασφαλή και αποτελεσματική αποθήκευση του περιεχομένου.

 

Κλιματική κλάση

Η τελευταία βασική πληροφορία που εμφανίζεται στην ενεργειακή σήμανση της ΕΕ για την επαγγελματική ψύξη είναι η Κλιματική Κλάση. Αυτό καθορίζει την ικανότητα του προϊόντος να συντηρεί σωστά τα τρόφιμα σε διαφορετικές συνθήκες εργασίας. Καθώς οι επαγγελματικές κουζίνες μπορούν συχνά να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας περιβάλλοντος, οποιεσδήποτε επαγγελματικές μονάδες ψύξης που αγοράζονται θα πρέπει να κατασκευαστούν είτε στην κλάση κλίματος 4 (“ελαφριά λειτουργία”: 30°C / 55% υγρασία) είτε στην κλάση κλίματος 5 (“βαρέως τύπου”: 40°C / 40% υγρασία) για να εγγυηθούν τα επίπεδα απόδοσης.

Συμπερασματικά, λοιπόν, η ενεργειακή σήμανση της ΕΕ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να σας βοηθήσει να κάνετε μια τεκμηριωμένη επιλογή όταν αγοράζετε συσκευές ψύξης για την επιχείρησή σας.

Μπορείς να δεις ακόμη